تازه این را هم داشته باشید که بنا به شایعات منتشر شده در اتریش آدمیرا می‌خواهد باز هم بازیکنان ایرانی بخرد (آنها به علی دایی هم چشم داشتند، اما ازدواج و این حرف‌ها باعث شد که کاپیتان بخواهد که باز هم در صبا بازی کند) و این مسئله با مخالفت تماشاگران تیم روبه‌رو شده است که معتقدند مدیران ایرانی بازیکنان خوب باشگاه را به سادگی از دست می‌دهند و می‌خواهند جایشان را با بازیکنان پا به سن گذاشته ایرانی پر کنند...!