چهارشنبه 7 آبان 1399

 
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگهي درهموطن 
اخبار در موبايل 
آرشيو روزنامه 
تماس با ما 

اخبار داخلی تغذيه ميوه گياه زيره سبز در کاهش دردهاي حاد موثر است

 
 

ایسنا , شنبه 9 مرداد 1389

ميوه گياه زيره سبز در کاهش دردهاي حاد موثر است

 
 

اين اثر در فاز حاد در دوز 200 ميلي گرم بيشتر بود در حالي كه در فاز مزمن با دوز بالاتر يعني با دوز 1000 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بارزتر بود.

نتايج يک مطالعه حاكي از تاثير عصاره آبي ميوه گياه زيره سبز در کاهش دردهاي حاد و مزمن است.
در اين تحقيق كه توسط عباسعلي طاهريان، مربي مرکز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي سمنان انجام شده، اثرات ضددردي عصاره آبي ميوه گياه زيره بر درد نوروژنيك و التهابي در آزمون فرمالين در موش سوري بررسي شده است.
يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه عصاره آبي ميوه گياه زيره به طور معني داري پاسخ دهي حيوانات را به محرك هاي دردزا كاهش مي دهد. اين اثر در فاز حاد در دوز 200 ميلي گرم بيشتر بود در حالي كه در فاز مزمن با دوز بالاتر يعني با دوز 1000 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بارزتر بود.
در ضمن در ميزان پاسخ به درد در گروه كنترل و گروه دريافت كننده سالين تفاوت معني داري مشاهده نشد.

 
 

خطر صبحانه‌هاي مدرن

 
   
 
 
     
   
     
     
    ::  تماس با ما  ::  درباره ما  ::  sitemap  ::  آگهي درهموطن  ::
کليهء حقوق متعلق است به روزنامهء هموطن سلام. ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
طراحی و اجرای سايت : شرکت به نگار